Llywodraeth Leol – Amgylchedd Datblygu

Yr Her

Yn 2018, gofynnodd un o brif ddarparwyr meddalwedd rheoli addysg ag Alscient i helpu i sefydlu amgylchedd bwrdd gwaith rhithwir i gefnogi eu tîm datblygu. Yn dilyn adolygiad strategol, dewiswyd AWS fel eu llwyfan dewis ac roedd ein cleient yn awyddus i ddilysu'r defnydd o Weithleoedd Amazon.

Roedd ein cleient yn newydd i AWS ac roedd yn awyddus i sicrhau bod yr amgylchedd yn cael ei sefydlu'n gywir. Yr ateb sydd ei angen i ddarparu:
• Mynediad i ystorfa ddylunio ganolog (Asiantaeth yr Amgylchedd Sparx)
• Sicrhau mynediad i'r rhyngrwyd
• Y gallu i ddarparu profiad bwrdd gwaith cyson i'r tîm datblygu
• Creu delwedd aur i gefnogi gwahanol grwpiau defnyddwyr (datblygwr cefn a datblygwr pen blaen)
• Hidlo gwe (drwy Websense).
• Meddalwedd Gwrth-Firws ar unrhyw weinyddion o fewn yr ateb
• Gosod Rheolwyr Parth i ddarparu cydamseru parth

Yr Ateb

Crëwyd cyfres o gyfrifon AWS a oedd yn cydymffurfio â Phensaernïaeth Quickstart Swyddogol y DU. Darparwyd y Gweithfannau o fewn Cyfrif Rheoli y darparwyd mynediad ar ei gyfer drwy rôl dybiedig o gyfrif diogelwch defnyddwyr. Fel rhan o'r gwaith hwn, darparwyd hefyd:

• Gweithleoedd: Amazon WorkSpaces yn darparu bwrdd gwaith Windows Server 2016 (Windows 10 look and feel), secured behind AWS Managed Gateways and running Windows Defender (malware protection), Office (click-to-run), meddalwedd Sparx Enterprise Architect a mynediad i offer Atlassian gan gynnwys Jira a Chonfluence.
• Cyfeiriadur Gweithredol: Cyfeiriadur Gweithredol Microsoft yn rhedeg ar Weinydd Windows 2016, gan ddarparu gwasanaethau dilysu a pholisïau grŵp ar gyfer gweinyddion a Gweithleoedd. Diogelwyd yr achosion Cyfeiriadur Gweithredol gan Safon Diogelu Canolog Gweinydd Sophos.
• Swyddfa 365: Y Swyddfa Bresennol 365 tenant sy'n darparu gwasanaethau cydweithredu a Swyddfa 2016 Cliciwch i redeg.
• Gwasanaeth Cronfa Ddata Perthynas Amazon (RDS) sy'n rhedeg MySQL sy'n cefnogi'r Ad-drefnu Asiantaeth yr Amgylchedd.
• Pesgi VPC o'r rhwydwaith Rheoli i'r rhwydweithiau cyflenwi Cynhyrchu a Datblygu ar gyfer cysylltedd di-dor.
• Websense (Forcepoint) ar gyfer hidlo a diogelu'n we yn erbyn bygythiadau uwch ar y we a dwyn data.

Y Canlyniad

Mae'r Gweithfannau a adeiladwyd yn parhau i gael eu defnyddio heddiw i gefnogi datblygiadau meddalwedd newydd. Mae'r Gweithfannau'n cefnogi amgylchedd adeiladu safonol ac yn darparu galluoedd Adfer y Rhagolygon ychwanegol i'n cleientiaid seilwaith presennol.

Gall ein cleient a darparwr 3ydd parti adeiladu ar y swyddogaeth gyda'n gilydd drwy'r amgylchedd a rennir hwn. Mae'r amgylchedd yn darparu galluoedd archwilio sy'n dangos yn glir pryd mae'r amgylchedd adeiladu'n cael ei ddefnyddio. Mae'r model codi tâl hyblyg yn caniatáu i'n cleient ddewis y model prisio mwyaf cost-effeithiol i fodloni patrymau defnydd gwahanol.

Astudiaethau Achos Cysylltiedig

Cymorth TGCh Sylfaenol

Technoleg Gwybodaeth (Cymorth Llinell Gyntaf IT)

Gwneuthurwr Blaenllaw Nwyddau Defnyddwyr

Gwasanaeth (Cymorth Cynnyrch)

Gwlân Safonol – Gwasanaeth Bwrdd Gwaith Pell

Symud i'r cwmwl gyda datrysiad seilwaith diogel.

Ni chanfuwyd Unrhyw Astudiaethau Achos ar gyfer hidlyddion cyfredol

Oes gennych chi brosiect yr hoffech chi siarad â ni amdano?

0113 8000 200 neu info@alscient.com