Newyddion |  23.02.16

Falch o fod yn cefnogi Crypt Sant Siôr yn 2016

Yn: Newyddion,

Gweithio gyda'r digartref ac yn agored i niwed.

Mae Crypt Sant Siôr yn elusen wych yng nghanol Leeds sy'n gweithio gyda'r digartref, y rhai sy'n agored i niwed a'r rhai sy'n dioddef o gaethiwed.

Cliciwch yma i gael gwybod mwy am y gwaith rhagorol maen nhw'n ei wneud a sut gallwch chi gymryd rhan.

Astudiaethau Achos

Gweld sut rydym wedi defnyddio'r technolegau gorau sydd ar gael i helpu ein cwsmeriaid i lwyddo.

Cymorth TGCh Sylfaenol

Technoleg Gwybodaeth (Cymorth Llinell Gyntaf IT)

Gwneuthurwr Blaenllaw Nwyddau Defnyddwyr

Gwasanaeth (Cymorth Cynnyrch)

Gwlân Safonol – Gwasanaeth Bwrdd Gwaith Pell

Symud i'r cwmwl gyda datrysiad seilwaith diogel.

Llais 21

Llais 21 – Astudiaeth Achos Prosiect

Gwybodaeth Fusnes ar gyfer Gwasanaethau Iechyd

Darparu adroddiadau diogel i gynulleidfaoedd cyhoeddus a phreifat

Gadewch i'r data wneud y cais

Prynir gwlân mewn arwerthiannau aml-ddiwrnod gydag amrywiadau mewn prisiau. Roedd y cymhlethdod hwn yn siŵr o gynhyrchu patrymau, ond sut y gallwn fanteisio arnynt?

Ni chanfuwyd Unrhyw Astudiaethau Achos ar gyfer hidlyddion cyfredol

Oes gennych chi brosiect yr hoffech chi siarad â ni amdano?

0113 8000 200 neu info@alscient.com